Overskrift gode råd

Du trenger godt lys for å lage bra bilder. Ingen kameraer lager gode bilder i de lave lysnivåene der reklamen skryter av lysfølsomhet. "Naturlig” lys innendørs gir gjerne nokså stygge bilder fordi det ofte kommer rett ovenfra eller lager store forskjeller mellom lys og skygge. Prøv å hjelpe til med en lyskaster, og ta bilder i samme retning som lyset faller. Motlysbilder er ut med video, dessverre. Sola i ryggen er et bra tips for utendørs opptak.


Unngå store motivkontraster, det vil si store forskjeller mellom de lyseste og de mørkeste delene i motivet. Detaljløse sorte, hvite eller misfargede flater der det skulle vært spennende skygger eller godværskyer, er litt av videobildets ”natur”. Unngå himmelen som bakgrunn i gråvær, og unngå motlys. Bruk reflektor både ute og inne for å redusere motivkontraster, særlig ved motlysbilder.


Blandingslys får du når både dagslys og kunstlys treffer motivet samtidig, for eksempel innendørs med lys både fra glødelamper (lyskaster) og gjennom vinduer. Trekk motivet vekk fra vinduslyset, eller slå av kunstlyset og bruk bare vinduslyset. De profesjonelle bruker blått filter på lyskasterne inne for å få samme lysfarge som dagslyset. Også motiver i skyggen ute en solskinnsdag blir gjerne blålige fordi lyset fra den blå himmelen er kaldere enn det direkte sollyset. Unngå sollys og skygge i det samme bildet.


Ustøheter som ser små ut i søkeren blir til kraftige bevegelser på en fjernsynsskjerm. Selv om "håndholdt" kamera er et virkemiddel, vil vinglete bilder oftest bare irritere. Profesjonelle fotografer bruker stativ. Velg et stødig stativ med jevn bevegelsesfriksjon. Det er bra hvis det har vaterindikator. Finn et som kan bli lavt framfor et som kan bli svært høyt. Ikke beveg kameraet i alle retninger for å komme fra ett motiv til et annet. Prøv et bildeklipp i stedet.


Øv deg i bildekomposisjon og i kameraføring. Fyll ut bilderuta. Fjern alt ”rot” i bildet. Hold kameraet i vater. Lag plass i blikk- og bevegelsesretninger. Lær deg å bruke ”Det gyldne snitt”.


En zooming blir aldri naturlig. På veien mellom et velkomponert start- og sluttbilde er det tusenvis av stygge bildeutsnitt. Pass i alle fall på at zoombevegelsen avslører mye ny bildeinformasjon. Bruk heller faste bildeutsnitt med klipp mellom, og se hvor mye mer ”profft” det virker. Ikke klipp mellom nesten like bilder. Fullfør kamerabevegelsene. Varier bildeutsnittene mellom nærbilder og totalbilder. Flytt på deg i stedet for å zoome.


Bruk manuell fokus når motivet er i ro eller lysforholdene er dårlige.
Bruk gode kassetter.
Ikke bruk halv hastighet, LP.

Hold kameraet rent.


I makrostilling er zoomen vanligvis låst i videste vinkel. Dermed oppnår du ingen stor forstørring, selv om du legger motivet på linseglasset. Lyssetting blir umulig å få til med så korte avstander. Prøv i stedet å bruke nærlinser foran på objektivet. Da vil zoomlinsen fungere som normalt, slik at du nå kan få en betydelig motivforstørrelse. Ved næropptak blir dybdeskarpheten liten. Du kan trenge en kraftig, liten lyskaster nokså nær motivet ved makroopptak innendørs.Stjernefilter

Vil du eksperimentere, kan du prøve:
Gråfilter, som i dagslys gir mindre dybdeskarphet og gunstigere arbeidsområde for optikken.
Polarisasjonsfilter, som reduserer reflekser fra ikke-metalliske overflater, for eksempel en vannflate. Dette er et verdifullt filter fordi videokameraer gjengir reflekser dårlig, samtidig som bildet lett blir for mørkt.

Soft-filter (fog-filter), som reduserer motivkontrast og gir en slags drømme- eller tåkeeffekt.
Gradasjonsfilter som demper lysmengden fra himmelen og dermed kontrasten i motivet. Bildet blir jevnere eksponert over hele flaten. Du kan også lage en dramatisk uværshimmel av ganske uskyldige gråværsskyer.
Svakt orange filter som gir litt varmere bilder ved utendørs opptak.


Vidvinkelforsats gjør optikken ”videre” og er til stor nytte ved innendørs opptak. Du får ”alle” med på bildet. Den kan gi effektfull perspektivfortegning.
Teleforsats gir en ”trangere” optikk. Fjerne motiver kommer enda nærmere og perspek-tivet blir mer sammenklemt.


Bruk gjerne en ekstra mikrofon av god kvalitet som er tilpasset bruk til videokameraer.
La mikrofonen være der hvor lydkilden befinner seg.
Unngå varierende bakgrunnsstøy.
Når det blåser, bruk en ullvott over mikrofonen eller en ekstra vindskjerm.

Amalie forlag ©2009